Kõik ühest kohast

Meil on oskusteave ja kogemused nii eraaedade kui avalike haljasalade ja parkide projekteerimise,
väljaehitamise ning hooldamise kohta.

Samuti siseruumide taimede kujundamise ning taimede hooldamise kohta.